Linkek

•     Ács Margit: Minőség – forradalom nélkül – Görömbei András: Csoóri Sándor (kritika)
      http://www.kortarsonline.hu/2003/06/minoseg-%E2%80%93-forradalom-nelkul/8086

•     BERTHA Zoltán: A szintézis tisztasága és igazsága (Görömbei András: Irodalom és nemzeti önismeret) – Tiszatáj, 2004. március    
      http://epa.oszk.hu/00700/00713/00151/pdf/tiszataj_EPA00713_2004_03_070-077.pdf

•     Juliane BRANDT:Görömbei András: A magyar irodalom rövid története. Helsinki 1992., 205 old. – Hungarológia 1993. 2.
      http://epa.oszk.hu/02400/02472/00002/pdf/EPA02472_Hungarologia_1993_02_237-238.pdf

•     EKLER ANDREA: „Nincs módunk kitérni a hűség elől” Tűnődés Görömbei András Nagy Gáspárról írott monográfiája kapcsán
      http://www.jamk.hu/ujforras/050818.htm

•     Gróh Gáspár: Sorosrakészség - Görömbei András új könyvéről
      http://www.magyarszemle.hu/cikk/20081231_sorosrakeszseg_-_gorombei_andras_uj_konyverol

•     Gulyás Gábor: A személyesség elsőbbsége (Görömbei András: Csoóri Sándor) [Teljes szöveg (PDF)]
      Debreceni Disputa : kulturális-közéleti folyóirat, 2003. (1. évf.) 1. sz. 49-51. old.

•     Itt-Ott.org. (Magyar Baráti Közösség) 
      http://www.itt-ott.org/search?s=g%C3%B6r%C3%B6mbei

•     Jánosi Zoltán: Csoóri Sándor hermeneutikai forradalma (Görömbei András monográfiájának margójára) [Teljes szöveg (HTML)] Új forrás, 2003. (35. évf.) 7. sz. 

•     JÁNOSI Zoltán: Régi könyv – új napsütésben (Görömbei András Sütő András-monográfiájának új kiadása) Tiszatáj, 2008. augusztus
      http://epa.oszk.hu/00700/00713/00204/pdf/tiszataj_EPA00713_2008_08_106-110.pdf 

•     Léka Géza: Görömbei András: Sors és alkalom
      http://www.kortarsonline.hu/2008/05/gorombei-andras-sors-es-alkalom/4906

•     Mezey László Miklós: Önkifejezés és szolgálat (Görömbei András: Azonosságtudat, nemzet, irodalom) [Teljes szöveg (HTML)] Új forrás, 2009. (41. évf.) 10. sz.

•     MEZEY László Miklós:Önkifejezés és szolgálat (Görömbei András: Azonosságtudat, nemzet, irodalom) – Új Forrás, 2009. 10.
      http://epa.oszk.hu/00000/00016/00150/091020.htm

•     MONOSTORI Imre: „Visszaadni a szavak értelmét” (Görömbei András tanulmányai)- Tiszatáj, 1998. július
      http://epa.oszk.hu/00700/00713/00083/pdf/tiszataj_EPA00713_1998_07_107-112.pdf

•     Monostori Imre:"Visszaadni a szavak értelmét" (Görömbei András tanulmányai) [Teljes szöveg (PDF)] Tiszatáj, 1998. (52. évf.) 7. sz. 107-112. old.

•     Nagy Gábor: Távlat és küldetés (Görömbei András: Létértelmezések) [Teljes szöveg (PDF)] Tiszatáj, 2000. (54. évf.) 2. sz. 96-100. old. 

•     NAGY Gábor: Távlat és küldetés (Görömbei András: Létértelmezések) Tiszatáj, 2000. február,
      http://epa.oszk.hu/00700/00713/00102/pdf/tiszataj_EPA00713_2000_02_096-100.pdf

•     N. Pál József: Sorstükör az ezredfordulón – Görömbei András Csoóri Sándor-monográfiáját lapozgatva (kritika)
      http://www.kortarsonline.hu/2003/06/sorstukor-az-ezredfordulon/8084

•     N. Pál József :A szavak értelme - Görömbei András tanulmánykötetéről (Új Forrás, 1997.1.)
      http://epa.oszk.hu/00000/00016/00022/970209.htm

•     PENCKÓFER JÁNOS: Véletlen - és mégis okkalvaló (Görömbei András: Irodalom és nemzeti önismeret) Kortárs, 2003. 12.
      http://epa.oszk.hu/00300/00381/00076/penc.htm 

•     Petrik Béla: Az elföldelt irodalom – Görömbei András Sors és alkalom
      http://www.barkaonline.hu/kritika/704-az-elflt-irodalom

•     RÁKOS Péter: Görömbei András: A csehszlovákiai magyar irodalom 1945-1980 – Hungarian Studies Vol. 1., No 2. 1985.
      http://epa.oszk.hu/01400/01462/00002/pdf/1985_2_301-304.pdf

•     POMOGÁTS Béla: Görömbei András: A csehszlovákiai magyar irodalom 1945-1980. Bp. 1982. Akadémiai K. 443 l.
      (Irodalomtörténeti Könyvtár 37.) - Itk, 1983. 6.
      http://epa.oszk.hu/00000/00001/00333/pdf/itk_EPA00001_1983_06_699-702.pdf

•     Pomogáts Béla: Görömbei András: A csehszlovákiai magyar irodalom 1945-1980. Bp. 1982. Akadémiai K. 443 l.
      (Irodalomtörténeti Könyvtár 37.) [Teljes szöveg (PDF)] Irodalomtörténeti közlemények, 1983. (87. évf.) 6. sz. 699-702. old.

•     Simon Zoltán „Az esztétikai - erkölcsi minőség jegyében" - (Görömbei András: A szavak értelme) Alföld, 1996. október
      http://epa.oszk.hu/00000/00002/00010/simonzol.html

•     Simon Zoltán: Az esztétikai-erkölcsi minőség jegyében (Görömbei András: A szavak értelme) [Teljes szöveg (HTML)] Alföld, 1996. (47. évf.) 10. sz.

•     Sturm László Az újraalapozás igénye (Görömbei András: Csoóri Sándor)
      http://www.magyarszemle.hu/cikk/20060815_az_ujraalapozas_igenye

•     R. TAKÁCS Olga: Görömbei András-Bertha Zoltán: A hetvenes évek romániai magyar irodalma – Itk. 1985. 1.
      http://epa.oszk.hu/00000/00001/00339/pdf/itk_EPA00001_1985_01_142-143.pdf

•     Tamás Attila: Görömbei András Nagy László könyvéről
      http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/tiszataj/93-03/tamas.pdf

•     TAMÁS Attila: Görömbei András Nagy László-könyvéről – Tiszatáj, 1993. március
      http://epa.oszk.hu/00700/00713/00019/pdf/tiszataj_EPA00713_1993_03_84-86.pdf

•     Tamás Attila: Görömbei András Nagy László-könyvéről [Teljes szöveg (PDF)] Tiszatáj, 1993. (47. évf.) 3. sz. 84-86. old.

•     Tüskés Tibor. Irodalom és nemzeti önismeret (Új Forrás 2005.1.) http://epa.oszk.hu/00000/00016/00101/050119.htm

•     Vasy Géza: Értékálló irodalomértelmezés. Görömbei András könyvéről
      http://www.magyarszemle.hu/cikk/ertekallo_irodalomertelmezes_gorombei_andras_konyverol