Család


Dr. Görömbei András                          Szülők:

         Görömbei Albert – Tanyi Anna

                        Testvérek:

                   Görömbei Teréz,

                   Görömbei Anna,

                  Görömbei AlbertHázasság
:

Görömbei András – Kiss Valéria Katalin (1972–2013)

Gyermekek:

Görömbei Katalin Réka (1973), Görömbei Zsófia Anna (1974), 

Görömbei Sára Borbála (1976), Görömbei Luca Eszter (1985)

Iskolák

Általános iskola: Polgári Állami Általános Iskola (1951–1959)

Gimnázium: Győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium (1959–1963)

Egyetem: Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar:

magyar–orosz szak, magyartanári diploma (1968)

német szak, némettanári diploma (1970)

Fokozatok, címek

Dr. Universitatis (1970)

CSc (Candidatus Scientiarium, kandidátus 1978)

A Magyar Tudományos Akadémia doktora (1992)

A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (2001)

A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja (2010)

Beosztások

tanársegéd (1970–1975)

adjunktus (1975–1981)

docens (1981–1992)

egyetemi tanár (1991–2012)

emeritus professor (2012–2013)

Kutatási területek

A XX. századi magyar irodalom

Líratörténet

A népi írók, a népi irodalom

Komparatisztika

A határon túli magyar irodalom

Nyelvtudás

orosz, német, latin, angol, (francia, finn)

Közéleti tevékenység

Anyanyelvi Konferencia (több ciklusban választmányi tagja)

Magyar Írók Szövetsége (két ciklusban választmányi tagja)

Illyés Alapítvány (egy ciklusban kuratóriumi tagja)

Apáczai Közalapítvány (egy ciklusban kuratóriumi tagja)

Széchenyi Professzori Kuratórium (egy ciklusban tagja, egy ciklusban elnöke)

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (több ciklusban választmányi tagja, majd alelnöke)

Kossuth Díj Bizottság (egy ciklusban tagja)

MTA Doktori Tanács (két ciklusban tagja)

MTA Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság (tagja)

2000 és 2004 között vezette az NKFP-5/071-es számú, Nemzeti identitástudat, kisebbség,

multikulturalitás a Kárpát-medence múltjában és jelenében című kutatási programot

MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (1996–tól tagja, 2006–2012 között

elnöke)

Domus Kuratórium (2006–2012 között elnöke)

Nagy Gáspár Alapítvány elnöke (2009–2013 között elnöke)

Hitel irodalmi folyóirat (1992–2013 között főszerkesztő-helyettese)

Egyetemi közéleti tevékenység

oktatási rektorhelyettes (1993–1995)

Intézeti közéleti tevékenység

tanszékvezető (1992–1995)

intézetigazgató (1995–2003)

A Csokonai Könyvtár sorozat társszerkesztője (1993–2009)

Munkahelyek

Bocskai István Gimnázium (Hajdúböszörmény, 1968–1970)

Kossuth Lajos Tudományegyetem / Debreceni Egyetem

Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet (1970–2012)

Kitüntetések

Kiváló Munkáért Kitüntetés (1983)

Alföld nívódíj (1985)

József Attila-díj (1987)

Csokonai-díj (1988)

Vándorserleg a KLTE Bölcsészkara Legnépszerűbb Oktatójának (1979, 1984, 1988)

Miniszteri Dicséret (1989)

A Helsinki Egyetem vendégprofesszorának adományozott emlékérem (1990)

A Móricz Zsigmond Emlékbizottság Kitüntető Érme (1992)

Debrecen Kultúrájáért-díj (1993)

Az Év Könyve Jutalom (1993)

TIT Oklevél (1993)

TDK Elismerő Oklevél (1995)

OTDK Oklevél (1995)

Széchenyi Ösztöndíj (1997)

Tamási Áron-díj (1997)

Pro Literatura (1999)

A Széchenyi Professzori ösztöndíj Kuratóriumának Oklevele (1999)

Emléklap a Hajdúszoboszlói Könyvtár Segítéséért (2000)

Kossuth-díj (2000)

Tiszatáj-díj (2000)

DAB Plakett (2001)

Polgár Város Díszpolgára (2002)

Debrecen Város Díszpolgára (2003)

A DE Egyetemi Tudományos Doktori és Habilitációs Bizottságának Emléklapja (2004)

Arany János-díj (2004)

A Teleki Pál Emlékérme (2004)

A Partiumi Keresztény Egyetem Emlékérme (2004)

A Mindentudás Egyeteme Előadójának (2005)

Czine Mihály-díj (2005)

Hídverő-díj (2005)

Szilárd Leó Professzori Ösztöndíj (2005)

OTDK Oklevél (2005)

1956 Emlékérme (2006)

Hűség a Hazához Érdemkereszt (2006)

A VOSZ Területi Príma-díj (2007)

A Lakitelki Találkozó 20. Évfordulójának Emléklapja (2007)

A Debreceni Egyetemért Emlékérem (2007)

Az Apáczai Nyári Akadémia Köszönő Oklevele (2008)

Deák Ferenc Kutatási-díj (2009)

Pro Universitatis-díj (2009)

Diákbarát Oklevél (2009)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Emlékplakettje (2009)

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Emlékplakettje (2009)

Gróf Mikó Imre Emlékérme (2009)

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Kitüntetés (2009)

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Emlékérme (2010)

A MTA Miskolci Bizottságának Emléklapja (2010)

OTDK Oklevél (2011)

A Kölcsey Társaság Emlékplakettje (2011)

A Debreceni Egyetem Díszérme (2012)

A Partiumi Keresztény Egyetem Díszoklevele a könyvtár fejlesztéséért (2012)

Vendégoktatás

A Helsinki Egyetem vendégprofesszora (1989–1992)

A Bécsi Egyetem vendégprofesszora (1996–1997)