Iskolák, tudományos karrier

polgári ált.isk..jpg

A tanulmányi értesítő

Az 1959-ben végzett osztály (Az iskola fotója melletti sorban jobbról a második Görömbei Andor)

Az általános iskolai bizonyítvány (1959)

A kitűnő eredmény ellenére a középiskolai felvételi kérelmet az iskola nem továbbíthatta egyetlen állami gimnáziumba sem az édesapa 1956-os szerepvállalását követő bebörtönzése miatt.

A bencések külső tanára, az anyai nagynéni, a matematika-fizika szakos Teri néni, aki az idegenbe szakadt fiút pártfogolta Győrben

A bencés épületegyüttes napsütésben

Az atyai jóbarát, Kiss Ferenc, aki egy ideig az 1956 miatti börtönbüntetését Görömbei Alberttel közös cellában töltvén, meggyőzte őt arról, hogy föltétlenül taníttassa a fiát

A Győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, a templom és a rendház épületegyüttese a Széchenyi téren

 

http://www.taborilelkesz.hu/rovatok/hirek/nadasi-alfonz-tibor-bences-szerzetes-tartalekos-tabori-lelkesz/nadasi.jpg

http://pannonhalma70-74.gportal.hu/portal/pannonhalma70-74/image/news/tn_1146656321.jpg

http://jmvk.papa.hu/sites/default/files/banhegyi_job_jozsef.jpg

Dr. Nádasi Alfonz atya,

az orosztanár

Lővey Félix atya,

az osztályfőnök

Dr. Bánhegyi Jób atya,

a magyartanár

 

Az 1963-ban érettségizett osztály tablója (A középső sorban jobbról a harmadik Görömbei Andor)

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány (1963)

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYG1zAmuxFoPWkwvCgw2KKnS6E-PhDqNqqmzmFv8EDvUyw5T3q

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSEJkuBGPHcZoUuNeiI00arcpnoEsmRjjVkxa3lsPSElZpmREIZvg

A Kossuth Lajos Tudományegyetem épülete Debrecenben

A díszudvar részlete a könyvtár bejáratával

Imre Lászlóval

egy életre szóló barátság kezdetén

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTcjj8HnGIy-wV3XbBjUsLiAICZ6FJrQpK4c8OE7OZ6jfXwrlghrA

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTq23Z-veBQk2ZPlmEWR9FAcO3Wb9B0ystNJZrM4Z2L33Rdhyk5aQ

Bán Imre

Barta János

Julow Viktor

Kovács Kálmán

A professzorok

http://btek.lib.unideb.hu/sites/btek.lib.unideb.hu/files/h_back.jpg

A nagykönyvtár olvasóterme

A leckekönyv

Barta János előadása, Juhász Béla, Kovács Kálmán szemináriuma a leckekönyvben

Az egyetemi oklevél

A német nyelvvizsga bizonyítvány

A német kiegészítő szak levelező tagozatának leckekönyve

A diploma átvétele

 

A munkakönyv tanúsága

Bocskai István Gimnázium.jpg

http://bighb-web.sharepoint.com/dokumentumtar/Jeles_Pedagogusok/igmihalyj2.jpg

A fiatal Görömbei Andrást alkalmazó, támogatásával és haláláig barátságával kitüntető Mihály János, aki 1949 és 1979 között volt a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium igazgatója

Az egyetem elvégzésének dokumentálása (1968)

A munkával kapcsolatos jutalmak

Belépés a hajdúböszörményi gimnáziumba (1968), és a kilépés (1970)

Munkáltató:

a Kossuth Lajos Tudományegyetem (1971)

http://irodalom.web.elte.hu/pic/IMGP0019.jpg

Az aspiránsvezető: Czine Mihály

Az ELTE Irodalomtudományi Intézete

 

Az aspirantúra keretében megtervezett tanulmányutak jóváhagyása

és az ausztriai kiutazás engedélyezése

A filozófia vizsga jegyzőkönyve (1972 januárja)

Az orosz nyelvvizsga jegyzőkönyve (1972 áprilisa)

A szakmai vizsga/1. jegyzőkönyve (1972 júniusa)

A szakmai vizsga/2. jegyzőkönyve (1972 júniusa)

A kandidátusi értekezés (1977) első oldala

http://www.antikvarium.hu/konyv/foto/a-csehszlovakiai-magyar-irodalom-1945-1980--1084944-90.jpg

A kandidátusi értekezés bevezetője

És a disszertáció könyv alakban, Akadémiai Kiadó (1982)

Szabolcsi Miklós

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/img/357.jpg

http://ujszo.com/sites/default/files/photos/promoted/sziklay.jpg

A vizsgabizottság tagjai: Szabolcsi Miklós, Béládi Miklós és Sziklay László

 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQl8AyjkMe7-yHlfaPisw8iRYcJUEtzQYf0RxWOsfbhb53uSpkU

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2PcJInSGoP5l0veNlyogtvi0MjFfV_0XHSpJHu8bB1GrjVgf0

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMym5kURpC-kgF4BZEO9kmsAhA0Y132lPebmc_wvvmujIxL2_r5w

Bécs, Kolozsvár, Pozsony, a tanulmányutak helyszínei

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Suurkirkko_Helsinki_maaliskuu_2002_IMG_0629.JPG

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Helsingin_yliopiston_p%C3%A4%C3%A4rakennus.jpg/375px-Helsingin_yliopiston_p%C3%A4%C3%A4rakennus.jpg

1989 és 1992 között a Helsinki Egyetem vendégprofesszora (Jobbra az egyetem központi épülete)

A nagy „finn barátok”

http://marvin.bookline.hu/product_tnimages_6/1123/TN6_1111001411647.JPG

A „nagydoktori” disszertáció

És könyv alakban, Magvető Könyvkiadó (1992)

Az akadémiai doktori oklevél (1992)

Az egyetemi tanári kinevezés (1992)

A tanszékvezetői kinevezés 1992-1995-ig

A rektorhelyettesi megbízás 1993-1995-ig

Az Egyetemi Tanács ülésén Abádi Nagy Zoltán rektor mellett az egyik helyettese, Görömbei András

Néhányan a rektor csapatából Síkfőkúton: Görömbei András, Győry Kálmán, Abádi Nagy Zoltán, Bitskey István

Az Akadémia 168. közgyűlésének határozata (2001)

Irodalom és nemzeti önismeret - Meghívó a székfoglaló előadásra 2002 április 8-ára

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia_2011.jpg

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnjHfzj1A3gkjLidRz7zoPguXKx2IbG5tLPnjW7zTz8nH5J5ZNbA

A Magyar Tudományos Akadémia épülete

Pálinkás József, az elnök, a munkatárs és a barát

Az Akadémia 180. közgyűlésének határozata (2010)

http://mta.hu/data/cikk/12/72/4/cikk_127204/Szekfoglalok/gorombei_szekf3_fit_600x600.jpg

http://mta.hu/data/cikk/12/72/4/cikk_127204/Szekfoglalok/gorombei_szekf8_fit_600x600.jpg

A székfoglaló: Németh László és a harmadik út (2011. április 18.)

Paládi-Kovács Attila osztályelnök gratulációja

Oktatók búcsúja.JPG

 

Az Intézet László Ákos grafikájával búcsúzott a nyugdíjazáskor 2012-ben

oktatók búcsúja2.JPG Ady Endre: Mert
 másokért csatáztam

 

Oláh Gábornak küldöm.

Tervek fogytán, hitek apadtán,
Mikor immár hamut se hintek
S nem kezdhetek már új »megint«-et
Kínszenvedő utamnak végén
Keresgélőn visszatekintek:
Óh, multam, adj egy szalmaszálat.

Készül az ár halott fejemre.
S az Élet, hajh, komoly ajándék,
Adja hozzánk áldott aránkként
A házasító nagy Természet.
Volt-e bennem legalább szándék
Áldottan hagyni az arámat?

Akartam-e szent indulatban
Feledni magam kis személyét,
Hogy majdanta boldogan éljék
Életüket jövendő mások?
Akartam-e a titkok mélyét,
Hogy önmagamnak fittyet-hányjak?

Látom magam ifjú csatákban,
Amelyekben én voltam minden,
Forró, bolond, bő ereimben
Vérem csupán magamért tombolt,
Mint egy földi, kárhozó Isten,
Úgy vívtam a hiú csatákat.

S látom magam magam tagadva,
Eldobva minden hiuságot,
Fehér lovagként mint csatázok
Meg se született milliókért,
Voltam nem ismert, megalázott,
De a lelkem ujjongva vágtat.

Óh, Élet, én nem csaltalak meg,
Nem csaltalak meg mégsem, mégsem,
Volt száz termékeny szívverésem
S nem faragott versek és képek,
De néhakori fehérségem
Mondnak vétót majd a nagy árnak.

Hogy nem hittek szavamnak, még jobb,
Mert így fehérebb minden tettem,
Mert így gyönyörűbben szerettem:
Tudtam azoknak szépen adni,
Akiktől önzőn mitse vettem:
Éltem, mert néha éltem - másnak.

1909

 

 Melocco Miklós Ady szobra Debrecenben


Andornak szeretettel az intézet nevében:

 

 

Varga Pál

 

Fazakas Gergely

 

Bényei Péter

 

Bódy Kata

 

Takács Miklós

 

Imre László

 

Hajdú Csilla

 

Debreczeni Attila

 

Lapis József

 

Göncy Monika

 

Dobos István

 

Száraz Orsolya

 

Orbán László

 

Imre Mihály

 

Bitskey István

 

Papp Eleonóra

 

Bodrogi Ferenc Máté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrásnak szeretettel

Ákos „bácsi”

2012. 6. 29.

Az Ady-vers

Az aláírók

A Professor Emeritus cím