Interjúk

 

(Megjegyzés: az interjúk közül 17 megjelent az interjú-kötetben)

1.  Látni kell tanítani (Barta János) = Napjaink. – 2. sz. (1975), p. 12.

2. „Nemzedékünk még nem próbáltatott ki" (Ördögh Szilveszter) = Alföld. – 29. évf. 1. sz. (1978), - p. 38-42.

3. "Nem ismerjük eléggé egymás kultúráját" (Kovács István) = Alföld. – 29. évf. 2. sz. (1978), p. 43-51.

4. “A társadalmi feladatokat sohasem osztogatták" (Marosi Gyula) = Alföld. – 29. évf. 3. sz. (1978), - p. 35-39.

5. "A lelkiismeretet nem lehet elaltatni" (Nagy Gáspár) = Alföld. – 29. évf. 3. sz. (1978), p. 40-47.

6. "Egyforma esélyeket a társadalomban" (Balázs József) = Alföld. – 29, évf. 5. sz. (1978), p. 37-44.

7. „Avantgárd hagyományok ébresztése" (Aczél Géza) = Alföld. – 29. évf. 6. sz. (1978), p. 73-78.

8. "A gyerekkor: rejtett válasz a sematizmusra" (Nádas Péter) = Alföld. – 29. évf. 7. sz. (1978), - p. 43-49.

9. "Ismereteink is passzívak" (Kiss Benedek) = Alföld. – 29. évf. 8. sz. (1978), p. 7-15.

10. "Elvében él a nemzet", (Veress Miklós) = Forrás. – 2. sz. (1979), p. 74-82.

11. "Közösségre vágyakozom" (Baka István) = Forrás. – 4. sz. (1979), p. 51-54.

12. "Önmagunkat megtalálni és válaszolni a kornak" (Varga Imre) = Forrás. – 7. sz. (1979), p. 25-35.

13. "A népi műveltség nem szétválasztja, hanem összekapcsolja a népeket" (Kósa László) = Forrás. – 9. sz. (1979), p. 70-76.

14. "Az értékeket keresni és védeni" (Kis Pintér Imre) = Forrás. – 11. sz. (1979), p. 70-77.

15. "Utolsó esély a vers" (Pintér Lajos) = Forrás. – 11. sz. (1979), p. 23-35.

16. "Értékóvó bűvöletben" (Farkas Árpád) = Forrás. – 9. sz. (1980), p. 66-73.

17. "Kimeríthetetlen forrás" (Gion Nándor) = Forrás. – 1. sz. (1981), p. 27-33.

18. "Öntörvényű dráma - öntörvényű színház" (Kocsis István) = Forrás. – 2. sz. (1981), p. 62-73.

19.  Irodalomtudósaink fóruma (Kiss Ferenc) = Tiszatáj. – 35. évf. 1. sz. (1981), p. 27-33.

20. Az irodalmi értékek védelmében. Barta János és Görömbei András válaszol Katona Ádám kérdéseire = Korunk. – 1. sz. (1982), p. 24-30.

21. "Remény a gyászban" (Ratkó József) = Életünk. – 2. sz. (1987),– 1971. július 11.

22. Csillag István-Zsávolya Zoltán: "Az egészhez a részek ismeretén át juthatunk". Beszélgetés Görömbei András irodalomtörténésszel = Szép irodalmi Figyelő. Kritikai Szemle. - 1-2. sz.   (2000.), p. 62-68.

 23. Csem zsivjot vengerszkij lityeraturnij zsurnal? Boproszü lityeraturi. Moszkva. 2000. 5. 364-369.

 24. Elek Tibor: Az irodalmi létértelmezéstől a közösségi felelősségérzetig. Beszélgetés Görömbei Andrással = Bárka. – 2. sz. (2005) (Rövid változata = Új Könyvpiac. – 2. sz. (2004), p. 5-6.

25. Kötelességünk az értékek érvényesítése (Vitéz Ferenc interjúja Görömbei Andrással) = Debrecen. - április 9. (2003), - p. 5.

26. Hivatásunk egzisztenciális ügy. Ekler Andrea beszélgetése Görömbei Andrással = Magyar Napló, 2. sz. (2005), - p. 31-37.

27. A magyar népi irodalom. Gózon Ákos beszélgetése Görömbei Andrással = Élet és Tudomány, 10. sz. (2005), - p. 300-303.

28. Egy cselekvő irodalmár. Lapis József beszélgetése Görömbei Andrással = Egyetemi Élet. A Debreceni Egyetem Lapja. 43/11. márc. (2005), - p. 10-11.

29. Létérdekünk a nemzeti önismeret és öntudat. S. Varga Pél kérdéseire Görömbei András válaszol = Debreceni Disputa. 6-7. sz. (2006), - p. 11-16.

30. Beszélgetés Görömbei András Kossuth-díjas akadémikussal, a Debreceni Egyetem irodalomtörténész professzorával (Bérczessy András) = Agria. II. évf. 4. szám. 20008. tél, 83-90.