Doktoranduszok

A doktorandusz neve

A képzés formája

A képzés ideje

A fokozat-szerzés éve

A disszertáció címe

1.      Kulin Borbála Katalin

nappali

2007–

 

 

1.      Kiss Hermina

nappali

2006–

 

 

2.      Törő Norbert

nappali

2005–

 

 

3.      Nagy Péter

levelező

2004–2006 (2006–ban kilépett a programból)

 

 

4.      Jakab Judit

levelező

2002–2006

 

 

5.      Rácz Miklósné Parti Orsolya

levelező

2002–2005

 

 

6.      Matúz Viktória

nappali

2000–2003

 

 

7.      Ekler Andrea

levelező/

nappali

1997–2000

 

 

8.      Gerliczki András

levelező

1996–1999

 

 

9.      Kőszeginé Földes Piroska

nappali

1996–1999

 

 

10.  Bojkov Nikolaj Pavlov

nappali

1996–1998 (1998–ban kilépett a programból)

 

 

11.  Chován István

nappali

1995–1998

 

 

12.  Bódis Zoltán

nappali

1993–1996

1997

Hamvas–írás (A hamvasi nyelvszemlélet megközelítése)

13.  Borbély Sándor

egyéni

1996–1997

1998

Pályakép Juhász Gyuláról

14.  Nagy Gábor

nappali

1996–1999

2000

Baka István költészete

15.  Antal Attila

egyéni

2000–2001

2002

Világalkotó elemek Áprily Lajos költészetében

16.  Vattamány Gyula

nappali

1998–2001

2002

A túl(–)élő reménység: vázlat a sensus numinis retorikájáról

17.  Babus Antal

levelező

1997–2000

2002

Fülep Lajos az 1918–1919–es forradalmakban

18.  Penckófer János

nappali

1996–1999

2002

Tettben a jellem. A magyar irodalom sajátos kezdeményei Kárpátalján a XX. század második felében

19.  Vallasek Júlia Réka

nappali

1999–2002

2003

Erdélyi magyar irodalom 1940–44 között

20.  Gál Éva

nappali

1998–2001

2003

A két világháború közötti csehszlovákiai magyar regény és Neubauer Pál

21.  Nemes Rita

nappali

1997–2000

2003

Modern magyar dramatikus modellek

22.  Elek Tibor

egyéni

2003–2004

2004

Székely János

23.  Ködöböcz Gábor

egyéni

2004–2005

2005

Hagyomány és újítás Kányádi Sándor költészetében (A poétikai módosulások természete a daloktól a "szövegekig")

24.  Takács Miklós

nappali

1999–2002

2006

Káin nyelve, Ábel szótlansága – Vallási és esztétikai tapasztalatok összjátéka Ady Endre költészetében és Rainer Maria Rilke korai műveiben

25.  Baranyai Norbert

nappali

2001–2004

2007

"… valóságból táplálkozik s mégis költészet" Az önéletrajzi (újra)olvasás lehetőségei Móricz Zsigmond regényeiben

26.  Pompor Zoltán

levelező

2001–2004

2007

Hagyomány és újítás Lázár Ervin elbeszélőművészetében

27.  Soós Andrásné Veres Rózsa

egyéni

2008

2008

„…fonjunk rózsafüzért szép Üdvözletébül!”
A rózsafüzér imádsága és rózsafüzéres versek a XIX–XXI. századi magyar irodalomban

28.  Ardamica Zorán

egyéni

2004–2005

2008

Perspektívaváltás a felvidéki magyar irodalomban. Alkotói pályák az Iródia és a Próbaút antológia horizontjában

29.  Lajtos Nóra

levelező

2004–2008

2013

Mitopoétika és medialitás Sánta Ferenc rövidprózájában

30.  D. Magyari Imre

egyéni

1999–2000

2013