Általa szerkesztett kötetek

1. Együtt. Az Alföld Stúdió antológiája. Szerkesztette: Görömbei András, Juhász Béla, Kun András, Márkus Béla, Várkonyi Anikó (Debrecen, 1975)

2. Várkonyi Anikó: A titok ágai / válogatta, szerkesztette és az előszót írta Görömbei András (Budapest, 1984)

3. Niklai Ádám: Írott kő / szerkesztette és az utószót írta Görömbei András (Budapest, 1988)

4. Dsida Jenő válogatott versei / szerkesztette és az utószót írta Görömbei András (Budapest, 1994)

5. Inkarnáció ezüstben Nagy László válogatott versei / válogatta Görömbei András (Budapest, 1994)

6. Krónika-töredék. Nagy László naplója 1975. február 14-től 1978. január 29-ig / sajtó alá rendezte és az utószót írta Görömbei András (Budapest, 1994)

7. Erdélyi József válogatott versei / szerkesztette és az utószót írta Görömbei András (Budapest, 1996)

8. XX. századi esszék az irodalomról / válogatta, szerkesztette Görömbei András (Debrecen, 1998)

9. In honorem Czine Mihály / szerkesztette Görömbei András, Kenyeres Zoltán (Debrecen, 1999)

10. Erdélyi magyar költők 1918–1944 / szerkesztette és az utószót írta Görömbei András (Budapest, 1999)

11. Németh László irodalomszemlélete / szerkesztette Görömbei András (Debrecen, 1999)

12. Tanulmányok Csoóri Sándorról / szerkesztette Görömbei András (Debrecen, 1999)

13. Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen / szerkesztette Görömbei András (Debrecen, 2000)

14. Havon delelő szivárvány In memoriam Nagy László / szerkesztette Görömbei András (Budapest, 2000)

15. In honorem Tamás Attila / szerkesztette Görömbei András (Debrecen, 2000)

16. Reményik Sándor válogatott versei / válogatta, szerkesztette és az utószót írta Görömbei András (Budapest, 2000)

17. Csoóri Sándor: Forgácsok a földön / szerkesztette Görömbei András (Budapest, 2001)

18. Csak az igazat. Tanulmányok Illyés Gyula születésének centenáriumán / szerkesztette Görömbei András, (Budapest, 2003)

19. Tanulmányok Sütő Andrásról / szerkesztette Görömbei András (Debrecen, 2002)

20. Illyés Gyula / szerkesztette és az előszót írta Görömbei András (Debrecen, 2002)

21. Csoóri Sándor hetvenöt verse / szerkesztette Balogh Júlia és Görömbei András (Budapest, 2005)

22. A prózaíró Németh László / szerkesztette Görömbei András (Debrecen, 2005)

23. Nagy Gáspár: Sárfelirat / szerkesztette Görömbei András (Budapest, 2007)

24. Nagy Gáspár összegyűjtött versei / szerkesztette Görömbei András (Budapest, 2007)

25. Csillag a máglyán. In memoriam Sütő András / szerkesztette Görömbei András (Budapest, 2007)

26.Tanulmányok Nagy Gáspárról / szerkesztette Görömbei András (Debrecen, 2008)