Anyanyelvi Konferencia (több ciklusban választmányi tagja)

Magyar Írók Szövetsége (két ciklusban választmányi tagja)

Illyés Alapítvány (egy ciklusban kuratóriumi tagja)

Apáczai Közalapítvány (egy ciklusban kuratóriumi tagja)

Széchenyi Professzori Kuratórium (egy ciklusban tagja, egy ciklusban elnöke)

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (több ciklusban választmányi tagja, majd alelnöke)

Kossuth Díj Bizottság (egy ciklusban tagja)

MTA Doktori Tanács (két ciklusban tagja)

MTA Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság (tagja)

2000 és 2004 között vezette az NKFP-5/071-es számú, Nemzeti identitástudat, kisebbség, multikulturalitás

a Kárpát-medence múltjában és jelenében című kutatási programot

MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (1996–tól tagja, 2006–2012 között elnöke)

Domus Kuratórium (2006–2012 között elnöke)

Nagy Gáspár Alapítvány (2009–2013 között elnöke)

Hitel irodalmi folyóirat (1992–2013 között főszerkesztő-helyettese)