Az önálló kötetekről

 

Sinka István. – Budapest: Akadémiai Kiadó, 1977. – 189 p.

 

·         Imre László: Sinka István. Görömbei András kismonográfiájáról = Népszava,. 1. sz. (1978)

·         Bakó Endre = Alföld,- 2. sz. (1978), p. 67-71.

·         Varga Isván, Cs: = Népújság (Eger), jan. 8. (1978), p. 8.

·         Magyari Imre = Hajdú-bihari Napló, jan. 19. (1978), p. 5.

·         Csáky Károly: Sinka István vál. versei elé = Hét (Pozsony) - 32. sz. (1978), p. 8.

·         Bata Imre: Költők debreceni nézetből = Élet és Irodalom, - 8. sz. (1978), p. 10.

·         Lázár István = Új Tükör, - 18. sz. (1978), p. 2.

·         Vasy Géza = Forrás, - 10. sz. (1978), p. 88-89.

 

A csehszlovákiai magyar irodalom 1945-1980. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1982. – 444 p.

 

·         Béládi Miklós: Az irodalomtörténész dilemmái = Alföld, - 7. sz. (1983), p. 71-77. = B. M.: Értékváltozások, 1986. p. 78-93.

·         Botlik József = Napjaink, - 6. sz. (1983) p. 33-34.

·         Hajnal László Gábor = Bécsi Napló. 6. sz. (1984), p. 10. = H. L. G.: Üzenet az élőtől. Youngstown. p.39-45.

·         Kovács Győző = Irodalomtörténet, - 3. sz. (1983) 788-792.

·         Kiss Gy. Csaba: Megjegyzések egy nemzetiségi irodalomtörténetről = Tiszatáj, - 1. sz. (1984), p. 72-75.

·         Koncsol László: Irodalmunk hiteles képe - kívülről = Irodalmi Szemle (Pozsony), 4. sz. (1984), p. 364-373.

·         Mészáros János = Palócföld, 3. sz. (1983), p. 44-47.

·         Mezey László Miklós = Új Forrás, 4. sz. (1983), p. 92-94.

·         Pomogáts Béla = Élet és Irodalom, 14. sz. (1983), p. 11.

·         Pomogáts Béla = Irodalomtörténeti Közlemények, 1. sz. (1983), p. 699-702.

·         Pomogáts Béla = Üzenet, 10. sz. (1983), p. 544-546.

·         Sándor László = Magyar Nemzet, márc. 6. (1983), p. 8.

·         Olasz Sándor = Népszava, márc. 5. (1983), p. 9.

·         Rákos Péter = Hungarian Studies, 2. sz. (1985), p. 301-304.

·         Zimonyi Zoltán: Szükségletek és érték = Életünk, 3. sz. (1984), p. 278-282.

·         Varga Lajos Márton = Forrás, 5. sz. (1983), p. 88-91.

 

A hetvenes évek romániai magyar irodalma. (1971-1980) – [Bertha Zoltánnal.] – Budapest: TIT, 1983. 201 p. Második kiadása 1984-ben

 

A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája 1971-1980. [Bertha Zoltánnal] – Budapest: TIT, 1983. 212 p. Második kiadása 1984-ben

 

Napjaink nemzetiségi magyar irodalmai I-II. (Fakultatív tanári kézikönyv.) – Budapest: OPI, 1984. – 96 illetve 126 p.

·         Pomogáts Béla = Nyelvünk és kultúránk, 60. sz. (1984), p. 88-89.

·         Koncsol László = Irodalmi Szemle, 10. sz. (1984), p. 953-955.

 

"Ki viszi át…?" (Esszék, tanulmányok.) – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986. – 442.

 

·         Botlik József = Magyar Nemzet, jan. 19. (1987), p. 19.

·         Hima Gabriella = Alföld, 2. sz. (1987), p. 82-84.

·         Hegyi Gyula = Élet és Irodalom, 37. sz. (1987), p. 11.

·         Imre László = Új Forrás, 3. sz. (1987), p. 84-86.

·         Olasz Sándor = Forrás, 3. sz. (1987), p. 84-86.

·         Pécsi Györgyi = Népszava, dec. 13. (1986), p. 13.

·         Erdődy Edit = Jelenkor, 4. sz. (1987), p. 377-379.

·         Márkus Béla = Somogy, 1. sz. (1988), p. 28-32.

·         Takács József = Napjaink, 8. sz. (1987), p. 31-33.

·         Varga Pál = Határ, 2. sz. (1986), p. 85-92.

·         Ablonczy László = Magyar Ifjúság, okt. 31. (l986), p. 29.

·         Martos Gábor = Magyar Tudomány, 1.sz. (1988), p. 74-75.

·         Takács Olga = Hungarológiai Értesítő, - 3-4. sz. (1988), p. 49-51.

 

Sütő András. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1986. – 314 p. Második, bővített kiadása - Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007. . –  282 p.

 

·         Berta Zoltán: Monográfia Sütő Andrásról = Határ (1987) = B. Z.: Gond és mű. Széphalom - Könyvműhely 1994. 177-180.

·         Grezsa Ferenc: "A megmaradás esztétikája" = Új Forrás, 2. sz. (1987), p. 84-86. = G. F.: Vonzások és vallomások. Szeged, 1999. p. 396-401.

·         Hegedűs Géza: Kortársaink kortársainkról = Élet és Irodalom, 43. sz. (1986), p. 10.

·         Földes Anna: Kortársainkról = Kritika, 1. sz. (l987), p. 29-30.

·         Erdődy Edit = Jelenkor, 4. sz. (l987), p. 377-379.

·         Márkus Béla = Somogy, 1. sz. (1987), p. 28-32.

·         Pécsi Györgyi = Népszava, júl. 19. (l987), p.

·         Rónay László: Értékek nyomában = Magyar Hírlap, febr. 6. (1987), p. 9.

·         Olasz Sándor = Kortárs, 2. sz. (1987), p. 159-160.

·         Szakolczay Lajos: A megmaradás esztétikája = Alföld, 12. sz. (l986), p. 104-110.

·         Pomogáts Béla: Sajátosság és egyetemesség = Napjaink, 12. sz. (1986), p. 27-28.

·         Vasy Géza: Nemzetiség és emberiség szintjén = Forrás, 6. sz. (1987), p. 85-88.

·         Madarász Imre = Egyetemi Lapok, márc. 30. (1987)

·         Czine Mihály = Könyvvilág, - 9. sz.  (1986), p. 3.

·         Keresztury Tibor = Határ, 2. sz. (1986), p. 92-95.

·         Olasz Sándor = Hungarológiai Értesítő, - 3-4. sz. (1986), 49-51.

·         Jánosi Zoltán: Régi könyv - új napsütésben. (Görömbei András Sütő András-monográfiájának új kiadása) = Tiszatáj, 2008. 8. 106-110.

·         Martos Gábor = MAGYAR TUDOMÁNY 31. évf. ( = 93. köt.): (10. sz.) p. 821-822. (1986)

·         N Pál József = MŰHELY 10. évf.: (2. sz.) p. 73-76. (1987)

·         Pomogáts Béla = NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK 3. sz.: p. 104-106. (1987)

·         Rónay László = Értékek nyomában, MAGYAR HÍRLAP 20. évf.: (31. sz.) 9. (1987) (1987. febr. 6.)

·         Földes Anna = Kortársainkról KRITIKA 25. évf.: (1. sz.) p. 29-30. (1987)

 

Unkarin kirjallisuuden historia. – Helsinki, 1991. – 140 p. (Fordította Johanna Laakso), Magyar változata: A magyar irodalom rövid története. – Helsinki, 1992. – 203 p. Ukrán nyelven: 1997. Nyíregyháza. 224 p. Fordította Leszja Musketik. Az előszót írta Udvari István

 

Nagy László költészete. – Budapest : Magvető Kiadó, 1992. – 443 p. Nagy László költészete, Második kiadás. - Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 2005. - 678 p.

 

·         Kovács Júlia: Alázat vagy féktelen vakmerőség? = Népszava, 1992. július 18.

·         Boda István: Egyetemesen emberi és egyetemesen magyar = Hajdú-bihari Napló, 1992. szept. 4. 8.l.

·         Imre László = Holnap, 5. sz. (1993), p. 85-85.

·         Kenyeres Zoltán: Nagy László és akiknek nem kell = Alföld, 8. sz. (1992), p. 43-48. = K. Z.: Irodalom, történet, írás, Anonymus Kiadó, 1995. p. 223-229.

·         Pécsi Györgyi = Magyar Élet, 2. sz. (1994), p. 43-45.

·         Szentesi Zsolt = Kritika, 11. sz. (1993), p. 26-27.

·         Tamás Attila = Tiszatáj, 3. sz. (1993), p. 84-90.

·         Vasy Géza = Könnyvvilág, 2. sz. (1992), p. 10.

·         Vasy Géza: Nagymonográfia egy nagy költőről = Alföld, 8. sz. (1992), p. 48-57.

·         Márkus Béla: Szemérmes biográfia = Kortárs (1992) = M. B.: Démonokkal csatázva. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1996. p. 23-30.

·         Jánosi Zoltán: “Ó majd kitűz az ország". Könyvek Nagy Lászlótól és Nagy Lászlóról. Új Horizont, 4-5. sz. (1995), p. 103-114.

·         Gróh Gáspár: Életműelemzés. Görömbei András: Nagy László költészete. Világszövetség, 1993. szeptember 4. = Gróh Gáspár: Egymásért vagyunk. Kortárs Kiadó. 2000. 223-225.

 

Napjaink kisebbségi magyar irodalma. – Budapest : Tankönyvkiadó, 1993. – 336 p. (= A napjaink nemzetiségi magyar irodalmai I-II. átdolgozott, 1990-ig kibővített változata. Egyetemi tankönyv.) Második kiadása: Kisebbségi magyar irodalmak 1945-1990. – Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997. – 336 p. Harmadik, bővített kiadása: – Kisebbségi magyar irodalmak (1945-2000).. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. – 358 p.

 

·         Elek Tibor: Ismeretterjesztés magas szinten = E. T.: Szabadságszerelem, Kalligram, 1994. 174-181.

·         Bertha Zoltán: = B. Z.: Gond és mű, Széphalom könyvműhely, 1994. 156-161.

 

Kérdések és válaszok. Tizenhét interjú a hetvenes évekből. – Lakitelek: Antológia Kiadó, 1994. – 242 p.

 

·         Olasz Sándor: A "harmonikázó prés alatt". Görömbei András interjúi a hetvenes évekből = Életünk, - 4. sz. (1985), p. 382-384.

·         Karádi Zsolt: Válaszolni a kornak = Szabolcs-Szatmár-beregi Szemle, - 2. sz. (1995), p. 278-280.

 

A szavak értelme. Tanulmányok. – Budapest: Püski Kiadó, 1996. – 464 p.

 

·         Márkus Béla = Hajdú-bihari Nap, (1996), p. (= M. B.: Külön sors - külön irodalom. Nap Kiadó. Bp. 2002. 289-292.

·         Simon Zoltán = Alföld, 10. sz. (1996), p. 90-93.

·         N. Pál József = Új Forrás, 2. sz. (1997), p. 47-54.

·         Gulácsi Éva = Új Ember, febr. 16. (1997), p. 8.

·         Borbándi Gyula = Új Horizont, 4. sz. (1997), p. 114-117.

·         Tamás Attila = Kortárs, 6. sz. (1997), p.

·         Madarász Imre = Magyarország, 23-24. sz. (1997), p. 59.

·         Gulácsi Éva = Vigilia, 1. sz. (1998), p. 80.

·         Monostori Imre: Visszaadni a szavak értelmét = Tiszatáj, 7. sz. (1998), p. 107-112. = M. I.: Rég Múlt? Utak és útkeresések. Kortárs Kiadó, 1998. 255-261.

 

Einführung in die ungarische Verslehre. – Wien, 1996. – 56 p. [Egyetemi jegyzet, kézirat gyanánt]

 

Létértelmezések. Tanulmányok, esszék, kritikák. – Miskolc: Felsőmagyarországi Kiadó, 1999. – 466 p.

 

·         Vattamány Gyula: A nyitott kritika = Hajdú-bihari Napló, jún. 4. (1999), p. 10.

·         Borcsa János: Irodalomtörténeti és kritikai értelmezések = A Hét, Bukarest, szept. 16. (1999), p. 7. = Új KönyvPiac, aug-szept. (1999), p. 8.

·         Nagy Gábor: Távlat és küldetés = Tiszatáj, - 2. sz. (2000), p. 96-100. (= N. G.: Az olvasás tétje. Magyar Napló. Bp. 2003. 215-220.)

·         Jánosi Zoltán: Értelem és irodalom. Görömbei András: Létértelmezések. Bárka. 2000. 5. sz. 101-107. (= J. Z.: Idő és ítélet. Felsőmagyarország Kiadó, 2001. 408-420.)

·         Karádi Zsolt: Az irodalom hivatásáról. Napút, 2001. márc. 81-87.

 

Csoóri Sándor. Tegnap és ma. - Pozsony: Kalligram Kiadó, 2002. 2003. – 286 p.

 

·         Elek Tibor: "Életműve nemzeti kultúránk eszméltető értéke". Ki Csoóri Sándor? Heti Válasz, 2003. III. évf. 12. márc. 21. 54-55.

·         Olasz Sándor: Görömbei András: Csoóri Sándor. Alföld, 2003. 11. 109-112. = Irodalmi Szemle (Pozsony), 2004. 6. sz. 73-76.

·         Ács Margit: Minőség - forradalom nélkül. (Görömbei András: Csoóri Sándor) Kortárs, 2003. 7. 86-91.

·         N. Pál József: Sorstükör az ezredfordulón. (Görömbei András Csoóri-monográfiáját lapozgatva) Kortárs, 2003. 7. 92-100. ( = N. P. J.: "A megtartók jöjjenenek…" Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2004. 223-236.

·         Cs. Nagy Ibolya: Öntörvényű és önpusztító élet. Reformátusok Lapja, 2003. május 4. 5.

·         Elek Tibor: Monográfia a nemzt szellemi bujtogatójáról. Könyvjelző. Az Új Szó melléklete. 2. évf. 4. szám 2003. ápr. 10. 9.

·         Szakolczay Lajos: Az erkölcs aranyfedezetével. Magyar Nemzet, 2003. május 10.

·         Jánosi Zoltán: Csoóri Sándor hermeneutikai forradalma. Görömbei András monográfiájának margójára. Új Forrás, 2003. 7. (szept.) 67-84.

·         Kálmán C. György: Görömbei András: Csoóri Sándor. Élet és Irodalom. 2003. szept. 19. 23.

·         Ködöböcz Gábor: Példaemberek párbeszéde. Új Könyvpiac, 2003. jún. 15.

·         Penckófer János: Az üvegharang. Görömbei András: Csoóri Sándor. Magyar Napló. 2003. 9. 43-46.

·         Nagy Gábor: Egy régi műfaj mai működése. (Görömbei András monográfiája Csoóri Sándorról) = Bárka, 2003. 4. 136-139. (= N. G.: Az olvasás tétje. Felsőmagyarország Kiadó. Miskolc, 2003. 221-225.)

·         Sturm László: Az újraolvasás igénye. Magyar Szemle. 2004. 3-4. sz. 164-167.

·         Alföldy Jenő: Gyöngyszem egy fontos könyvsorozatban. Életünk, 2003. 7-8.

·         Vasy Géza: Az első Csoóri-monográfia. Tiszatáj, 2003. 11. 92-96.

·         Gulyás Gábor: A személyesség elsőbbsége. Görömbei András: Csoóri Sándor. Debreceni Disputa, 2003. 12. 49-51.

·         Bakonyi István: Görömbei András: Csoóri Sándor. Új Horizont, 2004. 2. 118-120.

·         Madarász Imre: Élő életművek monográfiákban. Görömbei András könyvei Csoóri Sándorról és Nagy Gáspárról. Polisz, 2004. dec.-2005.jan., 103-104.

·         Arday Géza: Egy pokolviselt ember szellemi forgácsai. - Lyukasóra, 2004. 6. 35-36.

 

Irodalom és nemzeti önismeret. Magyar esszék.- Budapest: Nap Kiadó. 2003. - 404 p.

 

·         Brém-Nagy Ferenc: Szerep és irodalom. Görömbei-esszék a nemzeti önismeretről. Magyar Nemzet, 2003. jún. 14.

·         Oravecz Márton: Félelmen túl. Keresztény Élet. 2003. szept. 14.

·         Penckófer János: Véletlen és mégis okkalvaló. Görömbei András: Irodalom és nemzeti önismeret. Kortárs, 2003. 12. 109-114.

·         Sturm László: Az újraolvasás igénye. Magyar Szemle. 2004. 3-4. 167-170.

·         Bertha Zoltán: A szintézis tisztasága. Görömbei András: Irodalom és nemzeti önismeret. Tisztáj, 2004. 3. 70-77.

·         Heilmann József: Irodalom és nemzeti önismeret. (Görömbei András könyvéről). Új Dunatáj, 2004. 2. (június), 80-87.

·         Olasz Sándor: Az irodalom értelméről. (Görömbei András: Irodalom és nemzeti önismeret.) Bárka, 2004. 4. 95-99.

·         Alabán Ferenc: Eszméltető könyv a nemzetiönismeretről és az egyetemesség igényéről. Irodalmi Szemle (Pozsony). - 47. évg. 3. sz. 2004. márc. - p. 55-65.

·         Cseke Péter: Korunk (Kolozsvár) 2. sz. 2005. febr.

·         Tüskés Tibor: Irodalom és nemzeti önismeret. Görömbei András könyve. Új Forrás, 2005. 1. 61-63.

 

Nagy Gáspár. Tegnap és ma. - Pozsony: Kalligram Kiadó. 2004. 256 p.

 

·         Klézsei Hunor: Egyetlen kánon? Görömbei András és Elek Tibor tanulmányai. Magyar Nemzet, 2004. jún. 5. 34. l.

·         Nagy Gábor: A "félelmen túli tartomány" költője. Új Könyvpiac, 2004. szeptember, 9. l.

·         Chován István: A szókimondó költő (Görömbei András: Nagy Gáspár). Magyar Napló, 2004. október. 65-66.

·         Madarász Imre: Élő életművek monográfiákban. Görömbei András könyvei Csoóri Sándorról és Nagy Gáspárról. Polisz, 2004. dec.-2005.jan., 103-104.

·         Vasy Géza: Kortársunk: Nagy Gáspár. Tiszatáj, 2004. 12. 75-78.

·         Babosi László: A költészet és a történelem „szabaddrabja”. Görömbei András: Nagy Gáspár. Bárka, 2005. 1. sz. 113-115.

·         Ekler Andrea: „Nincs módunk kitérni a hűség elől”. Tűnődés Görömbei András Nagy Gáspárról írott monográfiája kapcsán. In: Cselekvő irodalom. Szerk.: Bertha Zoltán és Ekler Andrea. Budapest, 2005. 54-63. = Új Forrás, 2005. 8. sz. (október) 37-46.

·         Vilcsek Béla: Az „én” a „te”-ben. (Nagy Gáspár: Szavak a rengetegből. Görömbei András: Nagy Gáspár) Kortárs, 2005. 5. sz. - p. 93-101.

·         Pécsi Györgyi: Irodalomtörténeti mestermunka. Irodalmi Jelen. V. évf. 41. sz. 2005. márc. 16. l.

·         Ménesi Gábor: A tisztaság művészete: feljegyzések Görömbei András Nagy Gáspár-monográfiájának margójára. Forrás, 2005. 1. sz. - p. 98-101.

 

Sors és alkalom. Válogatott beszédek és vallomások. Tiszatáj Könyvek. Szeged, 2008. - 320p.

 

·         Vasy Géza: Irodalomtörténész a fórumon (Görömbei András: Sors és alkalom) KönyvPiac, 2008. ápr.

·         Léka Géza:  Görömbei András: Sors és alkalom = Kortárs, 2008. 5. 118-120.

·         Pécsi Györgyi: Görömbei András: Sors és alkalom = Katolikus Rádió. 2008. március 20.

·         Petrik Béla: Az elföldelt irodalom. Görömbei András: Sors és alkalom = Bárka, 2008. 4. 115-117.

·         Babus Antal: Tizenöt millió magyar irodalomtörténésze (Görömbei András Sors és alkalom című könyvéről) = Tiszatáj, 2008. 8. 103-105.

 

Azonosságtudat, nemzet, irodalom. Magyar esszék. Nap Kiadó. Budapest, 2008. - p. 382.

 

·         Csábi Domonkos: Cselekvő literatúra (Görömbei András: Azonosságtudat, nemzet, irodalom Nap Kiadó, 2008. = Heti Válasz, 2008. augusztus 7. 50. l.

·         Tóth Sándor: Nemzeti cselekvés (Azonosságtudat, nemzet, irodalom) = Keresztény Élet 2008. augusztus 31. 7. lap

·          Bodor Béla: „Úrrá lett a felejtés minden értéken” (Görömbei András: Azonosságtudat, nemzet, irodalom) = Élet és Irodalom. 2008. november 14. 26. lap

·         Gróh Gáspár: Sorsrakészség. Görömbei András új kötetéről. (Azonosságtudat, nemzet, irodalom) Magyar Szemle, 2008. 9-10. sz. 116-121.

·         Falusi Márton: Cselekvő igényű elkötelezettség. Görömbei András: Azonosságtudat, nemzet, irodalom. Nap Kiadó, Bp., 2008 = Magyar Napló, 2009, február. - p. 52-54.

·         Thimár Attila: Összetart-e minket az irodalom? Görömbei András tanulmányai, kritikái. (Görömbei András: Azonosság, nemzettudat, irodalom. Nap Kiadó. Budapest, 2008.) = Magyar Nemzet, 2009. február 21. szombat. - p. 35.

Kovalszki Péter (Azonosságtudat, nemzet, irodalom)

 

A szerkesztett kötetekről

 

Együtt. Az Alföld Stúdió antológiája. Szerkesztette: Görömbei András, Juhász Béla, Kun András, Márkus Béla, Várkonyi Anikó.Debrecen: 1975. 316 p.

 

Várkonyi Anikó: A titok ágai / válogatta, szerkesztette és az előszót írta Görömbei András. – Budapest: Magvető Kiadó, 1984. – 164 p.

 

Niklai Ádám: Írott kő / szerkesztette és az utószót írta Görömbei András. Budapest: Magvető Kiadó – 1988. – 128 p.

 

Dsida Jenő válogatott versei / szerkesztette és az utószót írta Görömbei András. – Budapest: Unikornis Kiadó, 1994. – 241 p.

 

Inkarnáció ezüstben. Nagy László válogatott versei / válogatta Görömbei András. – Budapest: Kortárs Kiadó, 1994. – 241 p.

 

Krónika-töredék. Nagy László naplója 1975. február 14-től 1978. január 29-ig / sajtó alá   rendezte és az utószót írta Görömbei András. – Budapest: Helikon Kiadó, 1994. – 540 p.

 

Erdélyi József válogatott versei / szerkesztette és az utószót írta Görömbei András. – Budapest: Unikornis Kiadó, 1996. – 192 p.

 

XX. századi esszék az irodalomról / válogatta, szerkesztette Görömbei András. – Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998. – 264 p.

 

In honorem Czine Mihály / szerkesztette Görömbei András, Kenyeres Zoltán. – Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999. – 338 p.

 

Erdélyi magyar költők 1918-1944 / szerkesztette és az utószót írta Görömbei András. – Budapest: Unikornis Kiadó, 1999. – 196 p.

 

Németh László irodalomszemlélete / szerkesztette Görömbei András. – Debrecen: Egyetemi Kiadó, 1999. – 300 p. 1999.

 

Tanulmányok Csoóri Sándorról / szerkesztette Görömbei András. – Debrecen: Egyetemi Kiadó, 1999. – 368 p.

 

Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen / szerkesztette Görömbei András. – Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. – 562 p.

 

·         Alabán Ferenc: Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen. In A. F.: Interpretáció és integráció Madách-Posónium, 2002. 154-187. = Új Hevesi Napló. 2002. 5. sz. 34-44.

·         Cseke Péter: Hungarológiai Értesítő. 2000. www.bibl.u-szegeged.hu = Korunk

·         Fodor Péter: Hajdú-Bihari Napló, 2000. jún. 7.

·         Baranyai Norbert: Debrecen. A város lapja. 2000. jún. 7.

·         Nagy Gábor: Egy irodalmi műhely könyve és könyvei. Kortárs, 2001. =. 86-90.

·         Vallasek Júlia: Krónika, 2000.

 

Havon delelő szivárvány. In memoriam Nagy László / szerkesztette Görömbei András. – Budapest: Nap Kiadó, 2000. – 400 p.

 

In honorem Tamás Attila / szerkesztette Görömbei András. – Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. – 486 p.

 

Reményik Sándor válogatott versei / válogatta, szerkesztette és az utószót írta Görömbei András. – Budapest: Unikornis Kiadó, 2000. – 224 p.

 

Csoóri Sándor: Forgácsok a földön Szerkesztette Görömbei András, Bp. Széphalom Könyvműhely, 2001. 234. p.

 

Csak az igazat. Tanulmányok Illyés Gyula születésének centenáriumán/ szerkesztette Görömbei András. Budapest: Kortárs Kiadó, 2003. - 404 p.

 

·         Horkay Hörcher Ferenc: Egy költő a zsarnokságról. Mit kezdjünk Illyés Gyula örökségével? Heti Válasz, 2003. 10. 24. - p. 46.

 

Tanulmányok Sütő Andrásról / szerkesztette Görömbei András. - Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2002. - 414 p.

 

Illyés Gyula / szerkesztette és az előszót írta Görömbei András. - Debrecen, 2002. - 172 p. (= Studia Litteraria / Redigunt I. BITSKEY et L. IMRE.  Tomus XL.)

 

Csoóri Sándor hetvenöt verse / szerkesztette Balogh Júlia és Görömbei András. Budapest: Trifaux, 2005. - 120 p.

 

A prózaíró Németh László / szerkesztette Görömbei András. - Debrecen: Csokonai Universitas Könyvtár. Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005. - 306 p.

 

Nagy Gáspár: Sárfelirat / szerkesztette Görömbei András. -. Budapest: Nap Kiadó, 2007. - 202 p.

 

Nagy Gáspár összegyűjtött versei / szerkesztette Görömbei András. - Budapest: Püski Kiadó, 2007. - 768 p.

 

Csillag a máglyán. In memoriam Sütő András / szerkesztette Görömbei András. - Budapest: Nap Kiadó. 2007. - 400 p.

 

Tanulmányok Nagy Gáspárról / szerkesztette Görömbei András - Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. - p. 336.