Tisztelt Látogató!

A családunk megbízásából és egyetértésével adjuk közre ezt a honlapot.

Úgy érezzük, a vele való foglalatosság megerősített minket abban a tudatban, hogy Andor velünk marad. És bár az elkészült anyag sem az elképzeléseinkhez, sem a megvalósíthatósághoz képest nem teljes, mégis elindítjuk most, a születésnapján, 2014. február 5-én, hogy másokkal is megoszthassuk azt, amit mi tudunk, és ami már ennyiből is kitűnik: élete és munkássága gazdagságának élményét. A továbbiakban majd pótoljuk a hiányokat, kiegészítjük azokat a részeket, amelyek arra szorulnak, és frissítjük a honlapot, ha újabb anyagok kerülnek a birtokunkba.

Nagy örömünkre szolgál, hogy az eddigi munka során szándékaink széles körben támogatást kaptak, aktív közreműködéssel, tanácsokkal segítettek a barátok, az ismerősök, a szakemberek mind az anyagok összegyűjtésében, mind az elrendezésben és a megjelenítésben. Még a tapasztalatlanságunkból eredő elbizonytalanodásainkon, valamint időnkénti ügyetlenségünkön is átsegítettek.

Hálásak vagyunk minden segítségért, ötletért, tanácsért. Andor boldog lenne, ha tapasztalhatta volna azt, amit mi, mennyi hűséges, jó embere van, hogy a munkatársai, a tanítványai, a barátai és az ismerősei nem restek a ragaszkodásukat megmutatni. Hogy az emléke eleven, az élete előtti tisztelgés megmaradt a halála után is, és az iránta való szeretet, a jóindulat kiterjed ránk is.

Köszönettel tartozunk tehát mindazoknak, akik támogattak minket.

Szerencsénk van, hogy a honlap kivitelezésében olyan szakemberre akadtunk Ivády Sándor Zsolt személyében, aki nemcsak hozzáértésével tűnt ki, hanem érdeklődésével, beleérző kreativitásával is.


Görömbei Andrásné Kata

Görömbei Sára Borbála